Условия за провеждане на събитие в Cozy

Условия

 1. Територията на Cozy се наема с цел провеждане на частно събитие. Този наем гарантира ексклузивно ползване на заведението и дава правото на клиента да проведе събитие до 7часа след началото му. След седмия час събитието може да бъде продължено срещу заплащане на допълнителна такса. Позволеният работен режим на заведението е от 9:00ч до 4:00ч. По преценка на екипа на Cozy удължаване на събитието може да бъде отказано 

 

 1. Наемът дава правото на клиента да внесе твърд алкохол. Лекоалкохолни и безалкохолни се предоставят на място от Cozy и се заплащат след края на събитието.

 

 1. За да бъде запазена дата за провеждане на събитие в Cozy е необходимо да бъде заплатен депозит. Всички такси и предварително заявени стоки и услуги също бива да бъдат предварително заплатени поне 5 дни преди събитието.

 

 1. Събития могат да се провеждат във външната зона на бара, само ако бъдат спазвани общоприетите норми на поведение, сила на звук на музиката. Външно позоционирана музикална техника няма право да бъде използвана след 22.30ч.

 

 1. Провеждане на музикални програми или други, съпроводени с ползване на микрофон, не се позволяват след 22.30ч.

 

 1. На територията на Cozy не се допуска Поп фолк музика. Събития, които не спазват това условие ще бъдат прекратени преждевременно.

 

 1. На територията на Cozy не се допуска внасяне на нелицензирани, алкохолни напитки, както употребата на незаконни опиати и др.

 

 1. На територията на Cozy се консумира само кетъринг, който е предварително удобрен от

 

 1. Всички видове декори трябва да бъдат предварително съгласувани и позволени от

 

 1. Внасянето на оръжие на територията на Cozy е строго забранено.

 

 1. Пиротехники, заря и всички видове запалими ефекти не се позволяват на територията на

 

 1. На територията на Cozy е възможно да се реализират видео и фото услуги. Видео и фото материалите са само и единствено с цел популяризиране на дейността и услугите на Cozy и публикуването им на официалния сайт на Cozy, в социалните профили във Facebook, Instagram, Pinterest, в печатни и онлайн рекламни материали и/или на други публични платформи, но единствено във връзка с дейността на Cozy. Ако клиентът е против е необходимо да предупреди писмено по имейл преди събитието.

 

 1. Cozy не толерира употребата агресия или груб тон. Ако някой гост ги употребява ще бъде помолен да напусне територията на комплекса.

 

 1. При нарушаване цялостта на Cozy или неспазване на някоя от описаните точки по-горе, от наемателя ще бъде изискана материална отговорност.

 

 1. При възпрепядстване на събитието, заплатените стойности за резервиране на Cozy не се възстановяват, но събитието може да бъде отменено за друга дата при предварително писмено известяване поне 60 календарни дни.

 

 1. При несъгласие или неспазване на някоя от описаните по-горе точки, събитието не се провежда.

Моля, прочетете всички условия от тази страница внимателно. Потвърждавайки Вашата резервация в Cozy, означава че сте съгласен със спазването на тези условия.

Заплащане на депозит може да направите по следните банкови данни:

Данни за плащане по банка:

Титуляр: МДСПОРТ БГ ЕООД

Банка ДСК

IBAN: BG19STSA93000025290170

Основание: 3 имена + дата на резервация

общи Условия

Условия за ползване на кетъринг услуги в Cozy:

 • След получаване на потвърждение за наемане на пространство, VIP Catering поема клиента с предлагане на оферта за храна коктейлен инвентар, ако е необходимо, обслужване и допълнителни услуги.
 • Ако клиентът откаже да ползва услугите на кетъринг партньор на Cozy е необходимо да извести предварително ивент мениджър на събитието. Спрямо предварителна информация за брой гости и количество внесена консумация ще бъде начислена такса в размер на 100 – 300лв. 

Предлагане и обслужване на напитки

 •  В Cozy алкохолните напитките (твърдоалкохолни ) се “внасят” от клиента-наемател без такса; приемат се с приемно-предавателен протокол. Задължително е внасянето само на лицензирни напитки.
 • Cozy поддържа кратък асортимент от напитки (безалкохолни и бира), които се предлагат на бара и за тях не е необходима предварителна заявка. Напитките се заплащат след събитието.
 • Cozy може да предложи на вашите гости класически коктейли, крафт коктейли, лекоалхолни свежи напитки в кани, welcome drinks и шотове, за които е необходима предварителна заявка. Посочените напитки се заплащат допълнително по ценоразпис на Cozy Bar. 
Close Menu