Покани и сватбен сайт​

В днешно време, освен смартфон, друго хората не носят със себе си. И за да не ви се обади приятел ден преди сватбата с въпроса “…Ъъъ… утре къде ще празнуваме, че не знам къде ми е поканата …😅.

Екипът ни разработи актуални алтернативи на печатните поканите. Но все пак сме естети, а и традиционалисти винаги има. За тях в сходен стил и визия ще бъде подготвена печатна покана.

Close Menu